Terminal Tarihi

Cumhuriyetin kurulması ile birlikte, kendini yenileyerek, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için çalışan Türkiye’de 1940’lı yıllarda taşımacılık sektörü de hızla gelişmiştir. Manda arabaları ve at arabalarıyla başlayan taşımacılık sektörü bu dönemde yerini çağın modern taşıtlarına bırakmıştır. İlk olarak karoser sanayi Bursa’da oluşmuştur.  Bu bağlamda Bursa, sektörün en önemli çıkış noktasıdır. Çağın modern ulaşım araçlarının kullanılmaya başlanmasıyla Bursa’da Ulucami ve çevresinde birçok garaj oluşmuştur.

1950’li yıllara gelindiğinde dağınık olarak bulunan birçok küçük garaj yerine merkezi garaj uygulamasına geçilmesi gerekliliği iyice kendini hissettirmiştir. Sektörün gelişmesi ve yolcu beklentileriyle birlikte idari kontrolün de sağlıklı yapılabilmesi için tek garaj uygulaması şart olmuştur.

Bu ihtiyacı gidermek amacıyla 1957 yılında şuan Kent Meydanı’nın bulunduğu yerde Santral Garaj’ın temelleri atılmış; 1961 yılı başlarında da hizmete açılmıştır. Hizmete açıldıktan sonra zamanla şehir içinde bulunan küçük garajlar kapatılmış ve tüm ulaşım firmaları santral garaj çatısı altında hizmet vermeye başlamıştır. 1978 yılında çıkan yangında ciddi zarara uğrayan santral garaj daha sonra onarılarak kullanılmaya devam edilmiştir. Ancak hızlı nüfus artışı nedeniyle şehirleşmenin hızla büyümesi Santral Garaj’ın konum ve kapasite olarak yetersiz kalmasına neden olmuştur.

1990’lı yılların başında Bursa’da çağdaş normlarda ve ihtiyaçlara cevap verebilecek yeni bir terminal yapılması düşünülmeye başlanmıştır. Bu düşünceden hareketle 1995 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ihale sonucu 13 Aralık 1995 tarihinde Bursa Şehirlerarası ve Uluslararası Otobüs Terminali’nin temelleri atılmıştır. Boy-Koop tarafından yap - işlet - devret modeliyle yapımına başlanan terminal kompleksi 15 Haziran 1997 tarihinde işletmeye açılmıştır. Yapılan terminal kompleksinin yerleşke alanı 117.000m2, kapalı alanıysa 14.000m2’dir.

Yap - işlet - devret modeli çerçevesinde imzalanan 10 yıllık sürecinin tamamlanmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı ihale sonucunda 2009 yılı ikinci yarısında BURULAŞ ihaleyi kazanmıştır. Terminalin işletimi 19 Kasım 2009 tarihinden itibaren BURULAŞ tarafından yapılmaktadır. Her gün ortalama 800 otobüs 30.000 yolcu hareketinin olduğu terminalde, 7 gün 24 saat hizmet BURULAŞ tarafından verilmektedir.